U2P Ekonomi

Ulrika-Persson_redovisning_bokslut_deklarationer_radgivning_U2Pekonomi

U2P Ekonomi AB är en bokförings- och redovisningsfirma i Stockholm som drivs av Ulrika Persson, Auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i SRF konsulterna:


Jag har mångårig erfarenhet från redovisningsbranschen. Min filosofi är att verka för ett personligt och långsiktigt samarbete. Jag kommer att vara ditt bollplank i stort och smått och jag eftersträvar att hitta en så kostnadseffektiv och smidig lösning för dig som möjligt.″


Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult innebär en trygghet för dig som företagare. Det är en garanti för att redovisningen håller hög kvalitet. Vårt arbete är kvalitetssäkrat genom att vi följer branschstandarden Rex. Vi kan utfärda en så kallad ”Rapport om årsredovisningen”. Den blir en kvalitetsstämpel och ger din redovisning högre status, något som är särskilt värdefullt för små aktiebolag som inte anlitar revisor.

Välkommen som kund!

Rulla till toppen